الکتروموتورهای استریم

الکتروموتور استریم سه اسب سه فاز ۳HP4P

۱۴۰۰ دور

سری Y

ترمینال بغل

جهت استعلام از قیمت و موجودی دیگر مدل ها ارسال  پیامک / شبکه های اجتماعی به ۰۹۱۷۲۴۵۰۱۱۸

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

توضیحات

شرکت استریم STREAM یکی از معتبرترین کارخانه های تولید کننده الکتروموتور، ژنراتور، پمپ و دیگر قطعات صنعتی می باشد. از محصولات مهم تولیدی این کمپانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دینام سه فاز استریم
  • دینام تک فاز استریم

الکتروموتورهای سه فاز استریم در سه سری Y3 ،Y2 ،Y تولید می شوند که به ترتیب الکتروموتورهای سه فاز با محل قرارگیری در کنار، سه فاز با محل قرارگیری ترمینال در بالای الکتروموتور و الکتروموتور سه فاز با محل قرارگیری ترمینال در بالا به همراه ترمیستور حرارتی می باشد.

الکتروموتورهای چینی استریم دارای راندمان الکتریکی IE1 بوده که این الکتروموتور را نسبت به محصولات مشابه متمایز می کند. همچنین تمامی الکتروموتورهای استریم دارای استاندارد عایق IP54 بوده که همین امر استفاده از این الکتروموتور را برای مکان های دارای گرد و غبار و رطوبت ممکن می سازد. تمامی الکتروموتورهای وارداتی استریم چین دارای پوسته چدنی می باشد.

دارای تخفیف به مدت محدود . جهت اطلاع بیشتر ارسال پیامک/شبکه های اجتماعی ۰۹۱۷۲۴۵۰۱۱۸

قیمت همکار ریال نام کاال کد کالا
ارسال از انبار تهران ۱۱۸tasisat.ir                               ۰۹۱۷۲۴۵۰۱۱۸ ۱۴۰۲٫۰۴٫۰۱
۲۷۵۶۰۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۱٫۲HPX2P-Stream ۶۳۰/۰۰۰۴
۲۹۶۴۰۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۳٫۴HPX2P-Stream ۶۳۰/۰۰۰۵
۳۳۱۷۶۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۱HPX2P—Stream ۶۳۰/۰۰۰۶
۳۹۱۰۴۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۱٫۵HPX2P-Stream ۶۳۰/۰۰۰۷
۴۵۶۵۶۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۲HPX2P—Stream ۶۳۰/۰۰۰۸
۶۱۹۸۴۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۳HPX2P—Stream ۶۳۰/۰۰۰۹
۳۱۸۲۴۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۱٫۲HPX4P-Stream ۶۳۰/۰۰۱۵
۳۷۵۴۴۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۳٫۴HPX4P-Stream ۶۳۰/۰۰۱۶
۴۲۴۳۲۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۱HPX4P—Stream ۶۳۰/۰۰۱۷
۵۶۳۶۸۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۱٫۵HPX4P-Stream ۶۳۰/۰۰۱۸
۶۳۰۲۴۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۲HPX4P—Stream ۶۳۰/۰۰۱۹
۷۴۱۵۲۰۰۰ الکتروموتورتکفاز۳HPX4P—Stream ۶۳۰/۰۰۲۰
ترمینال بغل-Y
۲۷۸۷۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۰۶
۲۹۲۲۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱٫۵HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۰۷
۳۴۸۴۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۰۸
۳۹۸۳۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۰۹
۵۳۴۵۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۰
۶۵۶۲۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵٫۵HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۱
۹۵۸۸۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷٫۵HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۲
۱۰۵۹۷۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۳
۱۷۴۵۱۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۴
۱۹۲۷۱۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۵
۲۱۵۹۰۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۵HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۶
۲۶۷۳۸۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۷
۳۵۸۱۷۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۸
۳۸۸۴۴۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۱۹
۴۴۶۸۸۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۶۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۲۰
۶۲۲۰۲۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷۵HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۲۱
۷۹۶۹۵۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۲۲
۸۶۷۵۶۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۲۵HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۲۳
۱۴۱۲۳۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۲۴
۱۵۹۳۹۰۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۸۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۲۶
۱۷۷۵۴۸۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۲۰HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۲۸
۱۹۲۶۸۰۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۷۵HPX2P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۳۰
۲۹۲۲۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۰
۳۴۳۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱٫۵HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۱
۳۹۷۲۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۲
۵۲۴۱۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۳
۵۹۶۹۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۴
۷۲۵۹۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵٫۵HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۵
۱۰۵۹۷۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷٫۵HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۶
۱۲۲۰۹۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۷
۱۸۶۶۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۸
۲۱۱۸۴۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۴۹
۲۶۱۵۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۵HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۵۰
۲۸۶۵۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۵۱
۳۶۳۱۶۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۵۲
۴۶۴۰۴۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۵۳
۵۰۹۴۹۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۶۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۵۴
۶۴۱۰۵۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷۵HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۵۵
۹۲۸۰۹۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۵۶
۹۶۸۴۴۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۲۵HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۵۷
۱۵۹۳۹۰۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۵۸
۱۷۴۵۲۲۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۸۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۶۰
۱۹۲۶۸۰۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۲۰HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۶۲
۲۲۰۹۲۷۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۷۵HPX4P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۶۴
۳۷۳۳۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۷۴
۴۳۹۹۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱٫۵HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۷۵
۵۲۴۱۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۷۶
۶۴۵۸۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۷۷
۹۰۴۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۷۸
۹۹۸۴۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵٫۵HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۷۹
۱۱۵۰۲۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷٫۵HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۰
۱۷۹۶۰۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۱
۲۱۶۹۴۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۲
۲۷۴۳۵۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۳
۳۲۸۶۴۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۵HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۴
۳۵۵۰۵۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۵
۴۹۴۳۱۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۶
۶۱۰۳۷۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۷
۷۴۶۵۱۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۶۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۸
۸۳۷۳۰۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷۵HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۸۹
۱۴۶۲۷۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۹۰
۱۵۸۲۸۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۲۵HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۹۱
۱۷۷۵۴۸۸۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۹۲
۱۹۳۱۹۰۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۸۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۹۴
۲۵۴۲۱۷۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۲۰HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۹۶
۲۸۵۴۱۷۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۷۵HPX6P-Y-STREAM ۶۳۱/۰۰۹۸
ترمینال باالY2-
۲۸۷۱۴۴۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۰۶
۳۰۱۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱٫۵HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۰۷
۳۵۸۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۰۸
۴۱۰۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۰۹
۵۵۱۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۰
۶۷۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵٫۵HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۱
۹۸۸۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷٫۵HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۲
۱۰۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۳
۱۷۹۹۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۴
۱۹۸۶۴۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۵
۲۲۲۵۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۵HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۶
۲۷۵۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۷
۳۶۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۸
۴۰۰۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۱۹
۴۶۰۷۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۶۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۲۰
۶۴۱۲۱۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷۵HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۲۱
۸۲۱۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۲۲
۸۹۴۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۲۵HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۲۳
۱۴۵۶۰۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۲۴
۱۶۴۳۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۸۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۲۶
۱۸۳۰۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۲۰HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۲۸
۱۹۸۶۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۷۵HPX2P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۳۰
۳۰۱۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۰
۳۵۳۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱٫۵HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۱
۴۰۹۷۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۲
۵۴۰۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۳
۶۱۵۴۷۲۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۴
۷۴۸۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵٫۵HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۵
۱۰۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷٫۵HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۶
۱۲۵۸۴۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۷
۱۹۲۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۸
۲۱۸۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۴۹
۲۶۹۶۴۰۸۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۵HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۵۰
۲۹۵۳۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۵۱
۳۷۴۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۵۲
۴۷۸۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۵۳
۵۲۵۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۶۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۵۴
۶۶۰۹۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷۵HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۵۵
۹۵۶۸۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۵۶
۹۹۸۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۲۵HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۵۷
۱۶۴۳۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۵۸
۱۷۹۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۸۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۶۰
۱۹۸۶۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۲۰HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۶۲
۲۲۷۷۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۷۵HPX4P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۶۴
۳۸۴۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۷۴
۴۵۳۴۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱٫۵HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۷۵
۵۴۰۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۷۶
۶۶۵۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۷۷
۹۳۲۳۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۷۸
۱۰۲۹۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵٫۵HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۷۹
۱۱۸۵۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷٫۵HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۰
۱۸۵۱۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۱
۲۲۳۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۲
۲۸۲۸۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۳
۳۳۸۸۵۲۸۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۵HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۴
۳۶۶۰۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۵
۵۰۹۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۶
۶۲۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۷
۷۶۹۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۶۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۸
۸۶۳۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷۵HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۸۹
۱۵۰۸۰۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۹۰
۱۶۶۴۰۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۲۵HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۹۱
۱۸۳۰۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۹۲
۱۹۹۱۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۸۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۹۴
۲۶۲۰۸۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۲۰HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۹۶
۲۹۴۲۴۸۲۴۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۷۵HPX6P-Y2-STREAM ۶۳۲/۰۰۹۸
ترمینال باال Y3-
۲۸۷۱۴۴۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۰۶
۳۰۱۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱٫۵HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۰۷
۳۵۸۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۰۸
۴۱۰۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۰۹
۵۵۱۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۰
۶۷۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵٫۵HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۱
۹۸۸۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷٫۵HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۲
۱۰۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۳
۱۷۹۹۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۴
۱۹۸۶۴۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۵
۲۲۲۵۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۵HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۶
۲۷۵۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۷
۳۶۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۸
۴۰۰۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۱۹
۴۶۰۷۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۶۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۲۰
۶۴۱۲۱۲۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷۵HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۲۱
۸۲۱۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۲۲
۸۹۴۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۲۵HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۲۳
۱۴۵۶۰۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۲۴
۱۶۴۳۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۸۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۲۶
۱۸۳۰۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۲۰HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۲۸
۱۹۸۶۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۷۵HPX2P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۳۰
۳۰۱۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۰
۳۵۳۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱٫۵HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۱
۴۰۹۷۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۲
۵۴۰۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۳
۶۱۵۴۷۲۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۴
۷۴۸۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵٫۵HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۵
۱۰۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷٫۵HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۶
۱۲۵۸۴۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۷
۱۹۲۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۸
۲۱۸۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۴۹
۲۶۹۶۴۰۸۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۵HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۵۰
۲۹۵۳۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۵۱
۳۷۴۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۵۲
۴۷۸۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۵۳
۵۲۵۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۶۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۵۴
۶۶۰۹۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷۵HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۵۵
۹۵۶۸۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۵۶
۹۹۸۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۲۵HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۵۷
۱۶۴۳۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۵۸
۱۷۹۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۸۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۶۰
۱۹۸۶۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۲۰HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۶۲
۲۲۷۷۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۷۵HPX4P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۶۴
۳۸۴۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۷۴
۴۵۳۴۴۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱٫۵HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۷۵
۵۴۰۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۷۶
۶۶۵۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۷۷
۹۳۲۳۶۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۷۸
۱۰۲۹۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵٫۵HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۷۹
۱۱۸۵۶۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷٫۵HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۰
۱۸۵۱۲۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۱
۲۲۳۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۲
۲۸۲۸۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۳
۳۳۸۸۵۲۸۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۵HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۴
۳۶۶۰۸۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۳۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۵
۵۰۹۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۴۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۶
۶۲۹۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۵۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۷
۷۶۹۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۶۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۸
۸۶۳۲۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۷۵HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۸۹
۱۵۰۸۰۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۰۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۹۰
۱۶۶۴۰۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۲۵HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۹۱
۱۸۳۰۴۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۵۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۹۲
۱۹۹۱۶۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۱۸۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۹۴
۲۶۲۰۸۰۰۰۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۲۰HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۹۶
۲۹۴۲۴۸۲۴۰۰ الکتروموتور سه فاز-۲۷۵HPX6P-Y3-STREAM ۶۳۳/۰۰۹۸

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروموتورهای استریم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =