کاتالوگ پمپ های پنتاکس

کاتالوگ پمپ های محیطی pentax مدل pm

حداکثر آبدهی: m³/h 3
حداکثر فشار: m 79.2
حداکثر توان: kW 0.74
کلاس عایق بندی: F
درجه حفاظت : IP44
جنس بدنه: پمپ و واسطه چدن ریخته گری یا برنز (سری BR)
جنس پروانه: برنج
جنس شفت : AISI416 استینلس استیل
حداکثر دمای سیال : ۹۰ درجه سانتیگراد
کاربرد : مصارف کوچک خانگی و صنعتی

دانلود کاتالوگ پنتاکس مدل pm

……………………………………………………………….

کاتالوگ تاکتروپمپ های دو پروانه پنتاکس سری cb:

………………………………………..

کاتالوگ کفکش پنتاکس سری DP

PENTAX DP

DP40G
حداکثر آبدهی۱۵ m³/h
حداکثر فشارm 13.3
حداکثر توان۱٫۰۵ kW
کلاس عایق بندیF
درجه حفاظتIP68
جنس بدنه پمپپلاستیک
جنس پروانهنوریل
دمای سیالحداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد
حداکثر عمق غوطه وری۵متر
سری V شامل پروانه ورتکس میباشد
کاربردجهت تخلیه گودالها مخازن آب باغبانی

کاتالوگ کفکش پنتاکس سری DPV

………………………………………………..

کاتالوگ پمپ های استخری پنتاکس

https://118tasisat.ir/product/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%81%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%d9%be/

کاتالوگ پنتاکس سری CS

…………………………………………………………………………..

پنتاکس CAB الکتروپمپ خودمکش سری

حداکثر آبدهیm³/h 8.4
حداکثر فشارm 64.5
حداکثر توانkW 2.2
کلاس عایق بندیF
درجه حفاظتIP44
جنس پوسته پمپچدن
جنس واسطه موتورچدن
جنس پروانهنوریل یا برنز
جنس شفت موتوراستینلس استیل AISI303
کاربردبرای مصارف خانگی وساختمانی حتی اگر
سیال با هوا ترکیب شده باشد

………………………………………………………..

پنتاکس INOX الکتروپمپ خودمکش سری

حداکثر آبدهی۳ m³/h
حداکثر فشارm 50
حداکثر توان۰٫۷۵ kW
کلاس عایق بندیF
درجه حفاظتIP44
جنس بدنه پمپاستنیلس استیل AISI 304
جنس واسطهآلومینیوم
جنس پروانهنوریل یا استنیلس استیل AISI304
جنس شفتاستنلس استیل AISI416
حداکثر دمای سیال۵۰ درجه سانتیگراد
کاربردجهت مصارف خانگی تخلیه مخزن و استخر باغی
و حتی برای انتقال سیال مخلوط باهوا

……………………………………………………

پنتاکس JMC الکتروپمپ خودمکش سری

حداکثر آبدهی۳ m³/h 3
حداکثر فشارm 44.5
حداکثر توان۰٫۷۴ kW
کلاس عایق بندیF
درجه حفاظتIP44
جنس بدنه پمپچدن ریخته گری
جنس واسطهچدن ریخته گری یا آلومینیوم
جنس پروانهنوریل یا برنج
جنس شفتاستینلس استیل AISI416
حداکثر دمای سیال۵۰ درجه سانتیگراد
کاربردجهت مصارف خانگی تخلیه مخزن و استخر باغی
و حتی برای انتقال سیال مخلوط هوا

پنتاکس CAM الکترو پمپ خود مکش

حداکثر آبدهی : m³/h 7.2
حداکثر فشار : m 64.8
حداکثر توان : kW 2.2
کلاس عایق بندی : F
درجه حفاظت : IP44
جنس پوسته پمپ : چدن ریخته گری
جنس واسطه موتور : چدن
جنس پروانه : نوریل
جنس شفت موتور : استینلس استیل AISI416
کاربرد : سیستم های تحت فشار
حداکثر دمای سیال: ۵۰ درجه سانتیگراد

پنتاکس MD الکتروپمپ محیطی سری

حداکثر آبدهی : m³/h 2.7
حداکثر فشار : m 53
حداکثر توان : kW 0.74
کلاس عایق بندی : F
درجه حفاظت : IP44
جنس پوسته پمپ : چدن و یا برنج
جنس واسطه موتور : چدن
جنس پروانه : برنج و از نوع شعاعی
جنس شفت موتور : استینلس استیل AISI416
کاربرد : مکش از بغل برای مصارف خانگی و صنعتی

پنتاکس CP الکتروپمپ محیطی سری

حداکثر آبدهی : m³/h 3
حداکثر فشار: m 61
حداکثر توان: kW 0.74
کلاس عایق بندی : F
درجه حفاظت : IP44
جنس پوسته :پمپ چدن و یا برنج
جنس واسطه: موتور چدن
جنس پروانه :برنج و از نوع شعاعی
جنس شفت: موتور استینلس استیلAISI416
کاربرد: مکش از بغل مصارف خانگی و صنعتی کوچک

پنتاکس AP الکتروپمپ خودمکش سری

حداکثر آبدهیm³/h 3.6
حداکثر فشارm 40
حداکثر توانkW 1.5
کلاس عایق بندیF
درجه حفاظتIP44
جنس بدنه پمپچدن ریخته گری
جنس واسطهچدن ریخته گری یا آلومینیوم
جنس پروانهبرنج یا نوریل
جنس شفتاستینلس استیل AISI416
حداکثر دمای سیال۵۰ درجه سانتیگراد
کاربرداستخراج آب از چاه

پنتاکس MB الکتروپمپ دوپروانه سری

حداکثر آبدهی۱۲ m³/h
حداکثر فشارm 49
حداکثر توان۲٫۲ kW
کلاس عایق بندیF
درجه حفاظتIP44
جنس بدنه پمپچدن ریخته گری
جنس شفتاستینلس استیلAISI304
جنس پروانهنوریل یا برنج
حداکثردمای سیال(پروانه نوریل ۵۰ درجه سانتیگراد)
( پروانه برنجی ۹۰ درجه سانتیگراد)
کاربردمصارف خانگی آبرسانی صنعتی و کشاورزی

پنتاکس MPX الکتروپمپ دوپروانه سری

سری MPX
حداکثر آبدهیm³/h4.8Capacities to
حداکثر فشارm53Head to
حداکثر توانkW1.2Power to
کلاس عایق بندیFInsulation class
درجه حفاظتIP44Protection degree

جنس بدنه پمپ : استنلس استیل AISI304
جنس واسطه : آلومینیوم
جنس پروانه : نوریل
جنس شفت : استنلس استیل AISI416
حداکثر دمای سیال : ۵۰ درجه سانتیگراد
کاربرد : الکتروپمپهای خودکش طبقاتی افقی برای مصارف ساختمانی انتقال سیال مخلوط باهوا

پنتاکس MPA الکتروپمپ طبقاتی افقی سری

حداکثر آبدهی۴٫۸ m³/h
حداکثر فشارm 56
حداکثر توان۰٫۸۸ kW
کلاس عایق بندیF
درجه حفاظتIP44
جنس بدنه پمپچدن ریخته گری
جنس واسطهچدن ریخته گری
جنس شفتاستنلس استیل AISI416
جنس پروانهنوریل
حداکثر دمای سیال۵۰ درجه سانتیگراد
کاربردالکتروپمپ خودمکش طبقاتی افقی برای مصارف ساختمانی
و نیم صنعتی انتقال سیال مخلوط با هوا

پنتاکس DP الکترو پمپ کفکش سری

حداکثر آبدهی۱۵ m³/h
حداکثر فشارm 13.3
حداکثر توان۱٫۰۵ kW
کلاس عایق بندیF
درجه حفاظتIP68
جنس بدنه پمپپلاستیک
جنس پروانهنوریل
دمای سیالحداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد
حداکثر عمق غوطه وری۵متر
سری V شامل پروانه ورتکس میباشد
کاربردجهت تخلیه گودالها مخازن آب باغبانی

SUPERDOMUS پمپهای باغی سری

حداکثر توان : kW 1.5

بوستر پمپهای خانگی که با اکتروپمپهای سانتریفیوژ خودمکش و محیطی ساخته شده.
هرست شامل الکتروپمپ ,کلید قابل تنظیم ,درجه , منبع تحت فشار ,شلنگ رابطه قابل انعطاف و سیم ودوشاخه میباشد که نصف وراه اندازی راسهولت بخشیده است.
براساس مشخصات فنی وعملکرد الکتروپمپ منبع تحت فشارمناسب نصب شده است.

GARDEN

پنتاکس CM الکتروپمپهای سانتریفیوژ سری

سری CM 45-550
حداکثر آبدهیm³/h21Capacities to
حداکثر فشارm56.5Head to
حداکثر توانkW4Power to
کلاس عایق بندیFInsulation class
درجه حفاظتIP44Protection degree

جنس بدنه پمپ و واسطه : چدن ریخته گری
جنس پروانه : برنج یا نوریل
جنس شفت : استینلس استیل AISI416
حداکثر دمای سیال ( ۹۰ ,۵۰ ) : درجه سانتیگراد
کاربرد : پمپ سانتریفیوژ برای اب رسانی خانگی وساختمانی و نیم صنعتی

پنتاکس CR الکتروپمپ سانتریفیوژ سری

حداکثر آبدهیm³/h 16.8حداکثر فشارm 20حداکثر توانkW 0.75کلاس عایق بندیFدرجه حفاظتIP44جنس بدنه پمپچدن ریخته گریجنس شفتاستینلس استیلAISI416جنس پروانهچدن یا برنجدمای سیالحداکثر ۹۰ درجه سانتیگرادکاربردبرای مصارف خانگی باغها ساختمانی و
نیم صنعتی باقابلیت انتقال مواد معلق تا ۱۰ میلیمتر

پنتاکس CH الکتروپمپهای سانتریفیوژ با

حداکثر آبدهی m³/h 42
حداکثر فشار m 37
حداکثر توان kW 4
کلاس عایق بندی F
درجه حفاظت IP44
جنس بدنه پمپ :چدن ریخته گری
جنس شفت :
استینلس استیلAISI303
جنس پروانه:
برنج( برای مدلهای CH150,300) و چدن ( برای مدلهای CH350,550)
دمای سیال: حداکثر ۹۰ درجه سانتیگراد
کاربرد: برای مصارف خانگی ,باغ, ساختمانی وصنعتی

پنتاکس CSالکتروپمپهای سانتریفیوژدبی بالاسری

حداکثر آبدهی: m³/h 96
حداکثر فشار: m 21.5
حداکثر توان : Kw 4
کلاس عایق بندی : F
درجه حفاظت: IP44
جنس بدنه: پمپ چدن ریخته گری
جنس شفت : استینلس استیل AISI416
جنس پروانه :چدن یا برنج
دمای سیال :حداکثر ۹۰ درجه سانتیگراد
کاربرد: آبیاری کشاورزی و استخر

پنتاکس CBالکتروپمپهای سانتریفیوژدوپروانه سری

حداکثر آبدهی: m³/h 36
حداکثر فشار : m 98.7
حداکثر توان : kW 11
کلاس عایق بندی : F
درجه حفاظت: IP44
جنس بدنه پمپ و واسطه: چدن ریخته گری
جنس پروانه :برنج یا نوریل
جنس شفت:
استینلس استیل تا CB100 (AISI416) بالا تراز BC100(AISI303)
حداکثر دمای سیال: ( ۵۰) درجه سانتیگراد ( برای پروانه نوریل ۹۰) درجه سانتیگراد برای پروانه برای برنجی
کاربرد: ابرسانی آبیاری باغبانی و ساختمانی

پنتاکس CMالکتروپمپ سانتریفیوژمنوبلاک سری

حداکثر آبدهی: m³/h 240
حداکثر فشار : m 93
حداکثر توان: kW 37
کلاس عایق بندی: F
درجه حفاظت :IP55
ساخته شده بر اساس استاندارد ۷۳۳EN
جنس پوسته پمپ :چدن با فلانچ استاندارد
جنس واسطه موتور چدن
جنس پروانه: چدن ، طبق تقاضا از برنز نیز قابل ارائه می باشد
جنس شفت :استینلس استیل ۳۰۴
کاربرد جهت مصارف گسترده مانند: آبرسانی، سیستم های آتشنشانی، برجهای خنک کن، آبیاری، کشاورزی و صنعتی

پنتاکس CA/CAT-CAX/CATX

حداکثر آبدهی: m³/h 240
حداکثر فشار: m 93
حداکثر توان: kW 37
جنس بدنه: (CA/CAT چدن ) (CAX/CATX استنلس استیل ۳۱۶ )
جنس شفت: استنلس استیل ۳۱۶
جنس پروانه :
(چدن و برنز و استیلCA/CAT ) ( استیل CAX/CATX )
کاربرد : گستره وسیعی در آبرسانی وسیستم های آتش نشانی

۴CA/4CAT-4CAX/4CATX پمپ های تک سری

سری ۴CA / 4CAT – ۴CAX / 4CATX
حداکثر آبدهیm³/h162Capacities to
حداکثر فشارm37.4Head to
حداکثر توانkW15Power to

جنس بدنه : (CA/4CAT 4 چدن ) (۴CAX/4CATX استنلس استیل ۳۱۶ )
جنس شفت : استنلس استیل ۳۱۶
جنس پروانه : (چدن و برنز و استیلCA/CAT ) ( استیل CAX/4CATX 4)
کاربرد : گستره وسیعی در آبرسانی وسیستم های آتش نشانی

پنتاکس MS الکتروپمپهای طبقاتی افقی و عمودی سری

حداکثر آبدهی: m³/h 90
حداکثر فشار: m 261.5
حداکثر توان : kW 37
کلاس عایق بندی :F
درجه حفاظت: IP55
جنس بدنه: چدن ریخته گری
جنس واسطه :چدن ریخته گری
جنس پروانه: برنج
جنس شفت:
AISI304 استنلس استیل
حداکثر دمای سیال: ۹۰ تا ۱۰-
کاربرد :ساختمانی ، صنعتی ، سیستمهای تحت فشار ، سیستمهای آتشنشانی و شتسشوهای صنعتی .

پنتاکس ULTRA A

حداکثر آبدهی: m³/h 25.2
حداکثر فشار: m 87.2
حداکثر توان: kW 2.57
کلاس عایق بندی: F
درجه حفاظت: IP44
جنس بدنه استنلس استیل: AISI304
جنس واسطه : آلومینیوم
جنس پروانه: نوریل
جنس شفت استنلس استیل AISI303
حداکثر دمای ۳۵ تا ۵- درجه سانتیگراد
کاربرد: ابیاری ، آبشرب ، دستگاههای تصفیه آب ، سیستم های سرمایش و گرمایش ، سیستمهای شستشو.

پنتاکس ULTRA LG الکتروپمپ طبقاتی استنلس استیل عمودی سری

حداکثر آبدهی۲۴ m³/h
حداکثر فشارm 134.3
حداکثر توان۷٫۵ kW
کلاس عایق بندیF
درجه حفاظتIP44
جنس بدنهچدن ریخته گری
جنس واسطهچدن ریخته گری
جنس پروانهنوریل
حداکثر دمای سیال۳۵ تا ۵ درجه سانتیگراد
کاربردآ بیاری ، آبشرب دستگاههای تصفیه آب سیستمهای سرمایش و گرمایش ،
سیستمهای شستشو در کارخانجات و تهیه مواد غذایی

جنس بدنه : چدن ریخته گری
جنس واسطه : چدن ریخته گری
جنس پروانه : نوریل
حداکثر دمای سیال : ۳۵ تا ۵ درجه سانتیگراد
کاربرد: آ بیاری ، آبشرب دستگاههای تصفیه آب سیستمهای سرمایش و گرمایش ، سیستمهای شستشو در کارخانجات و تهیه مواد غذایی